+

22 december 2010

Ondanks met mede-enthousiasme van de bandleden over de fansite
www.bloffan.nl

heeft de Stichting BREIN gemeend dat de site
 per direct (22 december 2010)
moet stoppen!

Het enthousiasme en bestaansrecht van
FANCLUBS en FANSITES
behoren anno 2011 helaas nu echt tot het verleden denken wij!

Met veel ECHTE Bloffans hebben we de afgelopen jaren (uniek)
 beeld-  en geluid-materiaal op een 'legale manier' weten te verzamelen,
en er zijn heel veel leuke reacties geplaatst (zelfs door Blof zelf)
 Daar deden we het toch voor!

Jammer, aan alles komt zo
 (ook in minder goede tijden),
 een einde!
 
Heel erg bedankt allemaal!

www.Bloffan.nl


 Ps. Hieronder staat het mailtje van stichting BREIN die we hebben ontvangen van P. 'Haring'sma en deze man zal weer zeer tevreden zijn om een site van hobbyisten te beeindigen, omdat het hem niet lukt om een echte grote "vis" te vangen :)

Nadat alles, met pijn in het hart, verwijdert is, hebben we nagechekt hoe het zit met muziek delen via je mail.
 Je mag dus met familie, vrienden en kennisen muziek delen via je mailbox. Dit mag, omdat je mailbox niet "openbaar" is.
 Dit houdt dus ook in dat als iemand, alles wat hij gaat digitaliseren van Blof mag delen via mail aan vrienden en zo...
Ook via mail zou zo iemand kunnen vragen naar verzoekjes, want het is niet openbaar.
 Zonder problemen kan iemand mailen wat de Blof top 100 is en kan iemand persoonlijk vertellen wat op dit moment
 zijn favoriete muziek is. Je hoeft niet echt een "brein" te hebben om te begrijpen dat het principe hetzelfde is
als bijvoorbeeld een fansite.
reacties mag je mailen! :)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geachte heer, mevrouw,

Stichting BREIN treedt op tegen piraterij van entertainment content
(muziek, film, computerspellen en andere interactieve software) namens
recht- en belanghebbenden zoals auteurs, uitvoerende kunstenaars,
uitgevers, producenten en distributeurs [1]. Tezamen vertegenwoordigen
deze rechthebbenden wereldwijd het leeuwendeel van de intellectuele
eigendomsrechten op entertainment content.

BREIN onderneemt in Nederland civielrechtelijke actie tegen websites die
structureel gebruik maken van ongeautoriseerd ter beschikking gestelde
bestanden met entertainment content [2]. Tevens levert BREIN dossiers
betreffende zulke sites aan de relevante Nederlandse autoriteiten voor
strafrechtelijk onderzoek en vervolging in geval ernst en omvang daartoe
aanleiding geven.

Wij hebben vastgesteld is dat u zich via uw website http://bloffan.nl/
bezighoudt met het middels links op het Internet beschikbaar stellen van
muziekbestanden zonder dat daartoe toestemming is verleend door de
rechthebbenden.

Met de verspreiding van deze bestanden die via uw website beschikbaar
worden gesteld, wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten en naburige
rechten van de betrokken auteurs, uitvoerende artiesten en producenten.
Deze handelwijze is bovendien onrechtmatig jegens de rechthebbenden.
Opzettelijke inbreuk is bovendien strafbaar als misdrijf.

Uw website maakt structureel gebruik van de beschikbaarheid op internet
van ongeautoriseerde bestanden met entertainment content zonder rekening
te houden met de belangen van de auteurs- en naburig rechthebbenden. Een
dergelijke handelwijze is in strijd met de zorgvuldigheid die in het
maatschappelijk verkeer betaamt en is onmiskenbaar onrechtmatig jegens
de rechthebbenden wier belang Stichting Brein zich aantrekt dan wel
vertegenwoordigt. De website berokkent grote schade aan rechthebbenden
waarvoor u en andere bij het beheer van de website betrokkenen
aansprakelijk zijn [3].

U dient de illegale verspreiding via uw website van deze bestanden
onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Tevens sommeer ik u binnen
48 uur na dagtekening van deze e-mail hiervan, eventueel per e-mail, een
schriftelijke bevestiging naar ons toe te zenden.
Indien mocht blijken dat u ondanks deze waarschuwing bovengenoemde
activiteiten doorzet of hervat dan stelt u zich bloot aan
civielrechtelijke vorderingen en mogelijk zelfs aan strafrechtelijke
vervolging.

Civielrechtelijk bestaan deze gevolgen uit een rechterlijk verbod op
verbeurte van een dwangsom en betaling van schadevergoeding dan wel
winstafdracht, alsmede alle juridische en andere kosten, waarvoor u en
alle beheerders hoofdelijk aansprakelijk zijn. De veroorzaakte schade en
kosten kunnen worden verhaald op gelden en goederen van de
aansprakelijke personen. Die kunnen daarvoor in beslag genomen en
geveild worden. Tevens kunnen betrokken servers in beslag genomen worden
en kan informatie omtrent de betrokkenen gevorderd worden [4].

De afsluiting van toegang tot de website kan ook van de service provider
gevorderd worden, alsmede afgifte van de identiteit van de websitehouder
indien die niet reeds bekend is [5]. BREIN benadrukt dat deze gevolgen
niet denkbeeldig zijn. Dergelijke acties worden structureel en
systematisch door BREIN gevoerd.

Wij zullen controleren of u bovengenoemde activiteiten inderdaad heeft
stopgezet.

Hoogachtend,

mr. P. Haringsma
Juridische zaken Stichting BREIN
tel: +31 (0)23 799 7870
e-mail: brein@anti-piracy.nl